maanantai 7. elokuuta 2017

TVT-suunnitelmia FY1-kursseille 17-18

Lukion fysiikan opinnot alkavat pakollisella fysiikan kurssilla FY1 Fysiikka luonnontieteenä. Opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2016) mukaan kurssin yhtenä tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena. Tämän voi tulkita monella tavalla. Laadin omille kursseilleni suunnitelman, jonka keskeiset tieto- ja viestintäteknologian osaamistavoiteeet ovat:

 • oman koneen käyttö
  • ohjelmien asentaminen
  • päivityksistä ja tietoturvasta huolehtiminen
  • tiedostojen tallentaminen ja tiedostorakenteen tunteminen
  • ruutukaappauksen ottaminen
  • avun etsiminen ongelmatilanteissa
 • digitaalisen oppimisympäristön käyttö
  • kurssimateriaalien vastaanottaminen ja muokkaaminen omaan käyttöön
  • tehtävien palauttaminen kuvakaappauksina ja tiedostoina
  • ryhmätyöskentely
 • tiedonhaku
  • hakumenetelmät
  • tiedon luotettavuuden arviointi
  • lähdeviittaukset ja tekijänoikeudet
 • toimisto-ohjelmiston käyttö
  • tekstinkäsittelyohjelma
   • otsikointi, kappalejako
   • tekstimuotoilut, erikoismerkit, kaavamuotoinen teksti
   • kuvien, taulukoiden ja kuvaajien liittäminen
  • taulukkolaskentaohjelma
   • tekstin ja lukujen syöttäminen, solujen muotoilut
   • kaavat, funktiot ja soluviittaukset
   • kuvaajan piirtäminen  
  • piirto-ohjelma
   • objektien piirtäminen, vapaamuotoinen viiva
   • objektin muokkaaminen, siirtäminen ja kopioiminen
   • objektien järjestäminen ja ryhmittely
  • esitysgrafiikka
   • diojen rakennemallit  
   • tekstimuotoilut, kuvien lisääminen, linkit 
 • mittausohjelmiston käyttö
  • anturien kytkeminen, mittausasetukset ja datan kerääminen
  • matemaattisen mallin sovittaminen mittausdataan, interpolointi, graafinen derivointi ja integrointi
 • kurssikoejärjestelmä Abitti
  • oman koneen käynnistäminen Abittiin
  • koeverkkoon liittyminen
  • kokeeseen kirjautuminen
  • vastauksen kirjoittaminen, kaavaeditorin käyttö ja kuvakappausten liittäminen

Lukion aloittavien taidot oman tietokoneen käytössä ovat viime vuosien kursseillani olleet vaihtelevia. Perustaitoja täydennetään ja uutta opitaan kurssien aikana ilmaantuvien tarpeiden mukaan. Olen valmistautunut ohjeistamaan tarvittaessa windows-, mac- ja linux-koneiden käytössä. Kantavana teemana pidän opiskelijan omaa vastuuta oppia uutta ja etsiä apua ongelmatilanteissa.

Digitaalisena oppimisympäristönä käytän FY1-kursseillani luokan OneNote-muistikirjaa. Kurssipohjan pidän mahdollisimman yksinkertaisena. Kurssimateriaalit jaan sisältökirjaston kautta. Ryhmissä työskentelyyn käytetään yhteistyötilaa. Opiskelijan muistikirjaan tehdään palautettavat tehtävät ja sinne kopioidaan kurssimateriaalit muokattaviksi.
Tiedonhaun taitoja tarvitaan opiskelussa jatkuvasti. Suunnittelen FY1-kurssien alkuun tehtäviä, joissa tiedonhakua kerrataan ja taitoja täydennetään. Tiedonhakutehtävissä käytetään vertaisarviointia.

Toimisto-ohjelmistona kursseillani käytetään LibreOfficea, joka on käytössä myös digitaalisessa ylioppilaskokeessa ja kurssikoejärjestelmässä Abitti. Tekstinkäsittelyohjelmaa käytetään tehtävien ja työraporttien tekemiseen.Taulukkolaskentaohjelmaa käytetään mittaustulosten taulukointiin, laskemiseen ja kuvaajien piirtämiseen.

 Piirtämisen taitoja tarvitaan yksinkertaisissa kuvissa ja voimakuvioissa.


Esitysgrafiikkaa käytetään ryhmätöissä, jotka esitetään muille. Kokemukseni mukaan esitysten laatiminen on suurimalle osalle opiskelijoista tuttua. Opastusta tarvitaan lähinnä liiallisen tekniikkaintoilun rajoittamiseen.Mittausohjelmistona käytetään LoggerPro:ta. Ryhmätöinä tehtävissä mittauksissa harjoitellaan anturien kytkeminen, mittausasetukset, mittaaminen ja mittausdatan analysoiminen.

Koeviikolla on Abitti-koe. Viimeisellä opetusviikolla pidetään harjoitus, jossa varmistetaan, että kaikki osaavat käynnistää koneensa ja toimia koeympäristössä. Fysiikan vastauksissa tarvittavat ohjelmistot ja kaavaeditorin käyttö tulevat kurssin aikana tehtäviä tehdessä tutuiksi, joten niitä ei erikseen tarvitse koetta varten harjoitella.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti